Výběrové řízení – poskytování právních služeb v ÚZIS

Vyhlašujeme výběrové řízení s názvem „Poskytování právních služeb v ÚZIS“.  Nabídky se podávají písemně, v řádně uzavřené obálce, označené názvem veřejné zakázky, tj. „Poskytování právních služeb v ÚZIS“ NEOTVÍRAT.


Nabídky zasílejte do 2. 8. 2016 do 9,00 hod. pouze v listinné podobě na adresu:

Podatelna Ministerstva zdravotnictví (Palackého náměstí 4, Praha 2, 128 01) – přízemí budovy vlevo

Zadavatel informuje o prodloužení doby pro podání nabídek do 5. 8. 2016 do 9:00.

Úřední hodiny podatelny pro podání nabídek:

Pondělí: 7:45 – 16:45

Úterý:     7:45 – 15:30

Středa:   7:45 – 16:45

Čtvrtek:  7:45 – 15:30

Pátek:    7:45 – 15:30

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky

K rukám: JUDr. Richarda Galušky

Dodatečné informace: JUDr. Richard Galuška – tel.: 224972112

26. 7. 2016