Veřejná zakázka – zajištění cateringových služeb na Konferenci DRG Restart 2016

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na „Zajištění cateringových služeb na Konferenci DRG Restart 2016“.  Nabídky se podávají písemně, v řádně uzavřené obálce, označené názvem veřejné zakázky, tj. „Zajištění cateringových služeb na Konferenci DRG Restart 2016“  NEOTVÍRAT.


Nabídky podávejte v prodlouženém termínu do 23. 9. 2016 do 9,00 hod. pouze v listinné podobě na adresu:

Podatelna Ministerstva zdravotnictví (Palackého náměstí 4, Praha 2, 128 01) – přízemí budovy vlevo

Úřední hodiny podatelny pro podání nabídek:

Pondělí: 7:45 – 16:45

Úterý:     7:45 – 15:30

Středa:   7:45 – 16:45

Čtvrtek:  7:45 – 15:30

Pátek:    7:45 – 15:30

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky

K rukám: JUDr. Richarda Galušky

Dodatečné informace: JUDr. Richard Galuška – tel.: 224 972 112, e-mail: richard.galuska@uzis.cz 

13. 9. 2016