Opravy MKN-10 ve vydání z 21. srpna 2019

MKN-10 – Opravy ve vydání z 21. srpna 2019. Na základě hlášených chyb vydáváme opravenou podobu strukturovaných podkladů aktuálního vydání MKN-10. Webový portál ani PDF soubory posledního vydání tyto chyby neobsahovaly a oprava se jich tedy netýká.


Soubory:

  • 01_MKN10_5E_2019.csv
  • 02_Tabelární část - seznam názvů položek.csv

Opravy:

1) Oprava názvu (překlep) kódové položky B70, správný název je: Difylobotrióza [diphyllobothriasis] a sparganóza [sparganosis]

2) Oprava názvu (překlep) kódové položky R63.6, správný název je: Nedostatečný příjem potravy a vody

3) Oprava názvu kódové položky I07.0, správný název je: Stenóza trojcípé chlopně

4) Oprava názvu kódové položky I07.1, správný název je: Insuficience trojcípé chlopně

5) Oprava názvu kódové položky I07.2, správný název je: Stenóza s insuficiencí trojcípé chlopně

6) Oprava názvu kódové položky I07.8, správný název je: Jiné nemoci trojcípé chlopně

7) Oprava názvu kódové položky M43.06, správný název je: Spondylolýza; bederní krajina

8) Oprava názvu kódové položky M76.09, správný název je: Tendinitis glutealis; lokalizace NS

9) Oprava názvu (překlep) kódové položky X59.0, správný název je: Vystavení nespecifickému faktoru s následkem zlomeniny

10) Oprava názvu (překlep) kódové položky N01.8, správný název je: Rychle progredující nefritický syndrom;  jiné

11) Odstranění duplicitních mezer v názvech položek, vícečetné, neměnící význam

Strukturované podklady jsou dostupné na stránce MKN​.

22. 8. 2019