Novela zákona č. 372/2011 Sb. (zákon o zdravotních službách) a s ní související změny v NR-ZP

Dne 24. 4. 2019 nabyla účinnost novela zákona č. 372/2011 Sb., která mimo jiné rozšiřuje seznam povinných položek Národního registru zdravotnických pracovníků. Níže je uveden dopad na jednotlivé instituce, které dle zákonné povinnosti předávají údaje do Národního registru zdravotnických pracovníků.


Vzdělavatelé (např. vysoké, střední a vyšší odborné školy a akreditovaná zařízení)

Bez dopadu, není potřeba hlásit žádné nové položky.

Poskytovatelé zdravotních služeb (PZS)

Nově dojde k povinnému hlášení následujících položek:

  • druh pracovněprávního vztahu,
  • týdenní pracovní doba.

Předpoklad počátku povinného hlášení těchto údajů ze strany PZS je říjen - listopad 2019. V souvislosti s hlášením těchto nových povinných položek budou poskytovatelé zdravotních služeb lůžkové péče řádně informováni (alespoň 2 měsíce před počátkem hlášení) o nové podobě datového rozhraní.

Komory

Nově bude mimo údaje o vyloučení pracovníka z komory také hlášen údaj o členství pracovníka v komoře.

Ministerstvo práce a sociálních věcí a Česká správa sociálního zabezpečení

Obě instituce získají přístup k veškerým údajům Národního registru zdravotnických pracovníků.

4. 6. 2019