Konference NZIS Open 2019

Vysoce aktuálním tématem otevřených (nejen zdravotnických) dat se zabývala konference, kterou Ústav zdravotnických informací ČR (ÚZIS) uspořádal 13. prosince 2019 v Emauzském opatství v Praze. Cílem bylo založení nové tradice v podobě každoročně pořádané akce, která svede na jedno místo odborníky velmi úzce se profilující právě do zmíněné oblasti otevřených dat v medicíně.

 13. 12. 2019
 Praha

Mezi účastníky byli zástupci prakticky všech institucí, kterých se problematika týká, ať už z hlediska sběru dat, jejich zpracování a finálního využití. Jinými slovy se zde setkali odborníci z ústavů státní statistické služby, kontrolních orgánů, akademické sféry, zdravotních pojišťoven i odborných lékařských společností.

Sběr dat ze všech oblastí společnosti je činnost, kterou vykonává mnoho státních a veřejných institucí a je nepochybné, že jejich poskytnutí široké veřejnosti je ve většině případů žádoucí a prostřednictvím moderních technologií nepříliš složité. Na druhé straně je vždy nutné mít na paměti, za jakým účelem a v jaké formě jsou data publikována tak, aby vše bylo v souladu s legislativními normami a aby bylo minimalizováno riziko jejich dezinterpretace. Tak by se dal ve stručnosti popsat charakter příspěvků zástupců ÚZIS, ministerstva zdravotnictví a ministerstva vnitra.

Konkrétní příklady prezentace a využití dat demonstrovali zástupci Českého statistického úřadu i odborných společností. Pohled „z druhé strany“, tedy té regulační a kontrolní, pak ukázali přednášející z Úřadu pro ochranu osobních údajů a Národního kontrolního úřadu.

Obsah jednotlivých sdělení jasně deklaroval aktuálnost, potřebnost i důležitost tématu otevřených dat ve zdravotnictví. V rámci konference byl představen obecný koncept po metodické, technické i právní stránce. V roce 2020 je v plánu detailní rozpracování a samotná implementace do prostředí českého zdravotnictví. Více informací o NZIS Open 2019 včetně přednášek ke stažení najdete na https://nzis-open.uzis.cz/. Rozsáhlá reportáž z konference byla publikována v Medical Tribune 1/2020.

18. 12. 2019