Nová webová prezentace ÚZIS ČR

Vítáme vás na nových webových stránkách ÚZIS ČR. Doufáme, že zde rychle a jednoduše naleznete potřebné informace a dokumenty, ať už jste zdravotnický profesionál, novinář nebo zástupce široké veřejnosti.


Nový web ÚZIS ČR byl vytvořen se snahou poskytnout přehlednou prezentaci naší agendy a výstupů, a to zejména s ohledem na nejpočetnější cílové skupiny (poskytovatelé zdravotních služeb, lékaři, plátci, pacienti či novináři). Proto v závěru tohoto článku naleznete i několik typických uživatelských scénářů, které vám pomohou nalézt příslušný formulář, pokyny k vyplnění výkazu, pozvánku na odborný seminář či údaje o platech ve zdravotnictví.

Důležité upozornění: starý web naleznete na adrese http://old.uzis.cz. Obsah tohoto webu však není od 22. 1. 2020 aktualizován! V případě, že opravdu nemůžete na novém webu najít patřičnou informaci nebo naleznete chybu, nefungující odkaz apod., využijte prosím náš kontaktní formulář určený pro sběr tohoto typu dotazů a připomínek. Pokud máte některé stránky starého webu uloženy v záložkách svého prohlížeče, je velmi pravděpodobné, že se jejich adresa změnila. Sice jsme u většiny z nich nastavili přesměrování ze staré adresy na novou, nicméně toto přesměrování bude funkční pouze po omezenou dobu, takže si prosím nezapomeňte nastavit nové adresy vašich oblíbených stránek.

Struktura webu

Webové stránky jsou rozděleny do tří hlavních sekcí:

  1. Informace o ÚZIS, aktuality, kontakty, akce (hlavní menu webu na horní liště)
  2. Registry a sběr dat („modrá sekce“) – veškeré informace a podklady pro sběr statistických dat, popis všech registrů, které spravujeme, zdravotnické klasifikace
  3. Statistické výstupy („červená sekce“) – kompletní knihovna našich publikačních výstupů, zdravotnická statistika z pohledu klinického i ekonomického

Mnoho našich výstupů bylo v uplynulých letech zpracováno formou specializovaných webů, často i s možností interaktivních online analýz, proto můžete být v některých případech odkázáni na jiné webové stránky, na nichž patřičný výstup naleznete. Mezi ty nejdůležitější patří zejména:

Aktuální odkazy na nástroje související s MKN-10 jsou následující:

Kde najdu…? Jak zjistím…?

Poskytovatel zdravotních služeb

Novinář

Pracovník místní samosprávy, krajského úřadu

Výzkumný pracovník, student

22. 1. 2020