Hlášení nových položek do Národního registru zdravotnických pracovníků od 2. 1. 2020 pro PZS

Na základě novely zákona č. 372/2011 Sb. (Zákon o zdravotních službách) dojde od 2.1.2020 k rozšíření hlášení nových položek do Národního registru zdravotnických pracovníků pro poskytovatele zdravotních služeb.


Jedná se o položky:

  • druh pracovněprávního vztahu,
  • týdenní pracovní doba.

Nově budou také povinné níže uvedené položky:

  • oddělení,
  • forma,
  • druh péče,

a to vždy pouze v jedné z těchto povinných kombinací – oddělení a forma péče, nebo pouze druh péče.

V části datové rozhraní je zveřejněno nové datové rozhraní platné od 2. 1. 2020, které již tyto změny obsahuje. Při vkládání údajů přes webové rozhraní je již možné nové položky doplnit a není nutné čekat až na začátek roku 2020.

11. 11. 2019