Zdravotnictví ČR: Personální kapacity a odměňování 2018

Personální kapacity poskytovatelů zdravotních služeb a jejich odměňování v roce 2017. Součástí Národního zdravotnického informačního systému jsou data z rezortního Programu statistických zjišťování sbíraná podle zákona o státní statistické službě.


Zobrazit publikaci

6. 3. 2020