Informace o epidemiologické situaci u onemocnění COVID-19

ÚZIS ČR ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR vytvořil webovou aplikaci s aktuálními, několikrát denně aktualizovanými informacemi o vývoji epidemiologické situaci u onemocnění COVID-19.


Kromě počtu vyšetřených osob a diagnostikovaných případů nabízí i analýzu pacientů podle regionu a věku, stejně jako statistiky ochranného zdravotnického materiálu distribuovaného v krajích ČR.

Přejít na web Přehled situace v ČR: COVID-19

22. 3. 2020