Prodloužení termínu sběru výkazů za rok 2019 – poskytovatelé nelůžkové péče

Vzhledem k prodloužení nouzového stavu v souvislosti s pandemií koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2), prodlužuje ÚZIS ČR termín pro poskytovatele nelůžkové péče sběr výkazů za rok 2019 (z 30. 4. 2020) do úterý 30. června 2020 (včetně).


Podrobnější informace ke sběru výkazů za rok 2019 naleznete na stránkách sběru výkazů.

Pokud jste již výkazy mezitím odevzdali, děkujeme za spolupráci.

Věnujte však ještě prosím pozornost upozornění k Národnímu registru zdravotnických pracovníků (NR-ZP) níže.

Upozornění k Národnímu registru zdravotnických pracovníků (NR-ZP)

Pokud jste ještě neaktualizovali pracovníky v roce 2020 nebo dokonce nezapsali do Národního registru zdravotnických pracovníků (NR-ZP) všechny zdravotnické pracovníky pracující pro Vaši organizaci (viz § 77 odst. 1 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů), upozorňujeme, že je tak nutno učinit též do 30. června 2020.

Potřebné pokyny pro doplnění registru naleznete na stránkách NR-ZP.

Těm, kteří již sebe a zaměstnance zapsali a záznamy v roce 2020 aktualizovali, děkujeme.

Spádově příslušní regionální metodici ÚZIS ČR poskytnou jakékoli potřebné informace nebo nabídnou svoji součinnost při technických nebo metodických problémech s vyplňováním elektronických šablon výkazů.

V případě potíží s aplikací CUV – výkazy kontaktujte, prosím, technickou podporu NZIS na adrese: helpdesk.registry@uzis.cz, telefon: +420 222 269 999.

29. 4. 2020