Změny v IS LPZ v souvislosti s plánovaným zahrnutím registru pod Jednotnou technologickou platformu (eReg)

Registr ISLPZ byl spuštěn v testovacím režimu pod Jednotnou technologickou platformou (eReg). Spuštění ostrého provozu bylo z technických důvodů posunuto na 1. 11. 2020. Děkujeme za pochopení.


V souvislosti s tímto přechodem dojde k následujícím změnám:

 • Zpřístupnění aplikace registru ISLPZ v eReg, která umožní:
  • Samostatné zadání části Prohlídka a části Pitva LPZ a jejich automatické propojení v rámci registru
  • On-line zadávání dat pomocí elektronického formuláře v registru ISLPZ.
  • Odesílání dávkových XML souborů do centrálního úložiště (CUD), kde dojde k jejich formální a obsahové kontrole a předání do registru ISLPZ.
 • Ztotožnění zemřelé osoby
  • Na základě zadané identifikace zemřelého (Jméno, Příjmení, RČ nebo datum narození) dojde k pokusu o ztotožnění osoby se základními registry. Pokud bude záznam ztotožněn, budou do něj automaticky doplněny referenční údaje, které jsou k dané osobě evidovány v základních registrech.
 • Změna datového rozhraní registru ISLPZ
  • Doplnění atributu složený údaj prohlídky zemřelé osoby (JBI), který umožní propojení části Prohlídky a Pitvy LPZ. Zároveň umožní dodatečné opravy záznamu LPZ v registru ISLPZ po celou dobu zpracování záznamu. Tento atribut je povinný.
  • Atribut oprava se nebude týkat celého záznamu LPZ jako dříve, ale pro každou část (Totožnost, Prohlídka, Pitva) bude existovat samostatný atribut oprava, takže bude možné opravovat pouze určité části.
  • Doplnění atributů o datu úmrtí, které je určeno pitvajícím lékařem na základě provedené pitvy.
  • Doplnění chybějících atributů pro specifikaci místa úmrtí (část obce a stát úmrtí).
  • Oprava formátu atributu Místo pobytu - číslo popisné, evidenční
 • K drobným změnám došlo i v případě validací některých položek
 • Do registru ISLPZ již nebude možné odesílat data prostřednictvím elektronického formuláře SW602, ale pouze pomocí elektronického formuláře registru ISLPZ.

Podklady nutné pro přípravu informačních systémů na změnu

 • Datové rozhraní registru, včetně číselníků a vzorových dávek
 • Seznam validací pro ověření zadávaných údajů
 • Metodika NZIS – List o prohlídce zemřelého – metodika sběru dat k testovací verzi dostupné od 1. 1. 2020, která obsahuje popis nového způsobu předávání dat, uživatelskou příručku pro on-line přístup do webové aplikace a podrobný popis změn v datovém rozhraní. Metodika není definitivní a v průběhu testovacího provozu může být ještě aktualizována. Přivítáme také Vaše připomínky k metodice, týkající se upřesnění nebo doplnění některých položek. Pro jejich předání se prosím obraťte na Ing. Svetlanu Drábkovou (svetlana.drabkova@uzis.cz).

Přístup uživatelů do testovacího prostředí registru ISLPZ

Pro přístup do nového registru ISLPZ v testovacím prostředí potřebujete přístupové údaje. S požadavkem na založení uživatelských přístupů pro konkrétní uživatele se prosím obraťte na Ing. Svetlanu Drábkovou (svetlana.drabkova@uzis.cz).

Pro zřízení přístupu je nutné pro každého uživatele dodat:

 • informace o uživateli: jméno, příjmení, datum narození
 • kontaktní údaje: telefon, e-mailová adresa
 • informace o poskytovateli, za kterého budete testovací dávky odesílat: IČO, PČZ

Připomínky z testování

Rádi bychom Vás požádali o pomoc při testování nové aplikace, proto oceníme Vaše připomínky k jejímu fungování.

Připomínky odesílejte v jednoduchém formátu, který bude obsahovat:

 • Datum zjištění problému
 • Název a popis problému
 • Typ problému:
  1 – významná chyba bránící provozu
  2 – chyba komplikující práci uživatelů
  3 – drobná chyba
  4 – doporučení k rozšíření

Pro odeslání připomínek je k dispozici jednoduchá tabulka ke stažení.

V průběhu testování se můžete kdykoliv obrátit na Ing. Svetlanu Drábkovou (svetlana.drabkova@uzis.cz).

Podklady ke stažení

21. 5. 2020