Ověřené informace ze zdravotnictví na jednom místě – Národní zdravotnický informační portál spuštěn

Pod záštitou Ministerstva zdravotnictví České republiky připravily Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Státní zdravotní ústav a Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky informační portál, jehož primárním cílem je poskytnout široké veřejnosti místo, kde nalezne důvěryhodné a garantované informace z různých oblastí českého zdravotnictví.


Národní zdravotnický informační portál (NZIP) byl představen na tiskové konferenci 23. 7. 2020. ÚZIS je garantem technologického vývoje a správy portálu a rovněž i nemalé části jeho odborného obsahu.

Na portálu, který bude sloužit jako zdravotní průvodce a rozcestník, najdou lidé odpovědi na otázky týkající se zdraví, prevence, onemocnění, očkování, stravování a životního stylu, poskytovatelů zdravotní péče a dalších témat. Jednoduchá grafika a navigace pomůže občanům v orientaci a rychlému zjištění informací, které právě hledají. „Než se informace dostane od autora k návštěvníkovi NZIP, projde kontrolou odborníka, který ověří její správnost. V další fázi je text podroben laické recenzi s cílem odhalit potenciální nesrozumitelnost nebo příliš odborný styl. Finální obsah je ve spolupráci autora a redaktora upraven do podoby, která je srozumitelná zejména pro širokou veřejnost. I prostřednictvím uživatelského testování jsme se skutečně maximálně snažili, aby byl portál co nejvíce uživatelsky přívětivý,“ zmínil koordinátor NZIP Martin Komenda (ÚZIS) s tím, že práce na obsahu NZIP nekončí a bude kontinuálně pokračovat.

Ve spolupráci hlavních českých veřejných institucí z oblasti zdravotnictví tak vznikl webový portál, který by měl široké veřejnosti poskytnout nebo pomoci najít věrohodné informace týkající se zdraví i zdravotnického systému.

23. 7. 2020