Vysvětlení k vyplňování položek Délka I. a II. doby porodní – NRRZ, modul Rodičky

Délka porodu: OBECNĚ: Probíhá-li porod, pak musel někdy začít a uveden by měl být nejlepší možný údaj podle okolností. Lékař se vždy má zeptat na počátek pravidelné děložní činnosti a uvést nejlepší zjistitelný údaj ve vztahu k aktuálnímu porodnickému nálezu = nemůže tedy být rodička, která rodí a nemá uveden žádný začátek porodu.


Pokud je indikován císařský řez za porodu, pak musel porod začít = musí mít začátek I. d. p. Zde je nutné použít nejlepší možný odhad (buď lékař stanoví, kdy porod začal, nebo spolehne na údaj rodičky, kdy začaly pravidelné kontrakce, prezentuje-li se na porodním sále s jasně probíhajícím porodem).

Císařský řez za porodu:

  1. Branka není úplně otevřena (není zašlá branka)
  • rdelka1 = délka v hodinách od počátku porodu do porodu dítěte (operace)
  1. Branka je úplně otevřena (zašlá porodnická branka)
  • rdelka1 = délka v hodinách od počátku porodu do úplného otevření (zániku) branky (čas zjištění úplného otevření v okamžiku příjmu, a to i s vědomím toho, že to nemusí být přesné, pokud žena s úplným otevřením již přišla)
  • rdelka2 = délka v minutách od zjištění úplného otevření do porodu dítěte

2. 9. 2020