Aktualizace materiálů v souvislosti se spuštěním IS LPZ pod Jednotnou technologickou platformou (eReg) k 1. 11. 2020

K 1. 11. 2020 dochází ke spuštění registru ISLPZ v eReg. Pro tento účel byly vystaveny kompletní podklady nezbytné k zahájení provozu registru. K dispozici aktuálně uveřejňujeme:


Další informace viz stránky ISLPZ.

18. 9. 2020