Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2021

Dne 27. listopadu 2020 byla ve Sbírce zákonů ČR v částce 191 zveřejněna vyhláška č. 466/2020 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2021.


Vyhláška je dostupná na webu MV ČR nebo ČSÚ.

Vzory výkazů budou k dispozici na webu ÚZIS ČR od 15. 12. 2020.

10. 12. 2020