Posunutí termínu pro odevzdání výkazů za rok 2020 pro poskytovatele nelůžkové péče na 30. 5. 2021

Vzhledem k technickým problémům a pozdější distribuci informačních dopisů na poskytovatele nelůžkové péče byl termín pro odevzdání výkazů pro poskytovatele nelůžkové péče posunut z 30. 4. 2021 na neděli 30.5.2021 včetně.


22. 4. 2021