Předávání údajů do Národního onkologického registru výhradně elektronickou formou

Vážení uživatelé Národního onkologického registru, od 1. 1. 2019, kdy vstoupila v platnost nová metodika předávání údajů do Národního onkologického registru (NOR), bylo po přechodnou dobu během let 2019 a 2020 tolerováno předávání údajů též v listinné podobě. Dovolujeme si Vás upozornit, že předávání údajů poskytovateli zdravotních služeb (PZS) do NOR je plně v souladu s platnou legislativou1 možné již výhradně elektronickou formu a listinné hlášenky již nebudou nadále akceptovány.


Veškeré informace potřebné pro elektronické předávání údajů naleznete na stránkách ÚZIS ČR pod těmito odkazy:

V případě dotazů se prosím obraťte na níže uvedené pracovníky ÚZIS ČR:

  • Informace k hlášení přes webové rozhraní NOR
  • Informace k technické specifikaci předávání údajů do NOR

1 § 70 odst. 6 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ve znění pozdějších předpisů

23. 4. 2021