COVID-19 byl vloni druhou nejčastější příčinou smrti

V roce 2020 zemřelo 129 289 obyvatel Česka, uvedl Český statistický úřad na společné online tiskové konferenci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky ve středu 30. června 2021. Ve srovnání s rokem 2019 byl počet zemřelých vyšší o bezmála 17 tisíc, což představovalo 15% meziroční nárůst, který nepochybně souvisí s epidemií COVID-19.


Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS ČR) v rámci tiskové konference shrnul základní výsledky analýz mortalitních dat za rok 2020, jejichž detailnější publikace bude následovat. Za ČSÚ před novináře předstoupili Ing. Marek Rojíček, Ph.D., předseda ČSÚ, a vedoucí oddělení demografické statistiky ČSÚ Mgr. Terezie Štyglerová. Za ÚZIS ČR mortalitní statistiky okomentoval ředitel ústavu prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., a garantka registru List o prohlídce zemřelého RNDr. Šárka Daňková.

30. 6. 2021