Pohlavní nemoci 2017 a 2018

Publikace je pokračováním v dlouhodobém statistickém sledování pohlavních nemocí prováděném ÚZIS ČR od roku 1959. Jedná se o výběr nejdůležitějších přehledových tabulek charakterizujících výskyt hlášených případů vybraných pohlavních nemocí v ČR.Prezentované údaje jsou čerpány z dat Registru pohlavních nemocí (RPN), který je součástí informačního systému orgánů ochrany veřejného zdraví a je provozován jako webová aplikace s centrální databází.


Pohlavní nemoci 2017 Pohlavní nemoci 2018

2. 10. 2021