Program statistických zjišťování na rok 2022

Program statistických zjišťování na rok 2022 byl zveřejněn ve vyhlášce č. 404 ze dne 8. listopadu 2021 o Programu statistických zjišťování na rok 2022, v částce 182/2021 Sb., rozeslané dne 19. listopadu 2021 včetně přílohy č. 1 a 2.


Program je rozdělen na statistická zjišťování prováděná Českým statistickým úřadem (příloha č. 1) a statistická zjišťování prováděná ministerstvy (příloha č. 2). Zveřejnění Programu statistických zjišťování na příslušný rok je základní podmínkou vzniku zpravodajské povinnosti pro ekonomické subjekty, které jsou k jejímu plnění vyzvány Českým statistickým úřadem nebo příslušným ministerstvem.

Statistická zjišťování resortu zdravotnictví jsou uvedena v příloze č. 2 písmeno E), na stránkách 5467 až 5480.

Odkazy na plné znění vyhlášky, programu:

30. 11. 2021