Nové publikace: Lékárenská péče 2020, Zdravotnictví ČR: Personální kapacity a odměňování 2020, Ekonomické výsledky nemocnic 2020

K dnešnímu dni byly na webu ÚZIS zveřejněny tři publikace pokrývající různé aspekty zdravotnické statistiky s aktuálními daty z roku 2020.


Lékárenská péče 2020 (pdf, 340 kB)

Otevřít publikaci

Zdravotnictví ČR: Personální kapacity a odměňování 2020 (pdf, 980 kB)

Otevřít publikaci

Ekonomické výsledky nemocnic 2020 (pdf, 740 kB)

Otevřít publikaci

10. 12. 2021