Změny v NOR k 13. 4. 2023

Vážení uživatelé, chtěli bychom vás informovat o změnách, ke kterým došlo v Národním onkologickém registru ke dni 13. 4. 2023.


  1. Došlo k vypnutí/úpravě některých validací pro dávkové vkládání do NOR, viz tabulka Kontroly NOR 2023 (xlsx, 20 kB).
  2. Patologické hlášení pro NOR bylo rozšířeno o tyto nepovinné položky: ptmm, gleason1, gleason2.
  3. V klinickém hlášení je nyní umožněno změnit automaticky vypočítané stadium (možnost vybrat z kompletní nabídky stadií). Při změně stadia bude systém po uložení hlásit varování „Kód stadia neodpovídá zadanému TNM/pTNM.

13. 4. 2023