Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v ČR v roce 2022

Publikace je výběrem nejdůležitějších přehledových tabulek charakterizujících výskyt hlášených případů TBC a jiných mykobakterióz v ČR.


Prezentované údaje jsou čerpány z dat Registru tuberkulózy (RTBC), který je součástí informačního systému orgánů ochrany veřejného zdraví a je provozován jako webová aplikace s centrální databází. Nedílnou součástí RTBC se stala i databáze Informačního systému bacilární tuberkulózy (ISBT). V České republice podléhají hlášení do RTBC všechna zjištěná onemocnění tuberkulózou nebo jinou mykobakteriózou.

Otevřít publikaci

19. 9. 2023