Zahájení testovacího provozu nově doplněných modulů v Národním registru kardiovaskulárních intervencí

Do Národního registru kardiovaskulárních intervencí (NRKI) byly na základě požadavků odborných společností doplněny 3 nové moduly pro specifické typy kardiologických intervencí: strukturální intervence na aortální, mitrální a trikuspidální chlopni, implantace a explantace PM a ICD a katétrové ablace. V této chvíli probíhá v testovacím prostředí ověřování uvedených modulů uživateli z vybraných pracovišť. Ke spuštění registru v ostrém provozu dojde k 1. 1. 2024.


Vážení uživatelé, rádi bychom Vás informovali o změnách, které probíhají v registru NRKI. Do Národního registru kardiovaskulárních intervencí byly na základě požadavků odborných společností doplněny 3 nové moduly pro specifické typy kardiologických intervencí. Jedná se o:

  • Modul Strukturální intervence ke sledování provedených katetrizačních implantacích chlopně aortálních (TAVI), chlopně mitrální (TMVR) a chlopně pulmonální.
  • Modul Implantabilní generátory ke sledování provedených implantací a explantací pacemakerů, kardioverterů – defibrilátorů (ICD) a použitých elektrod, včetně výměn generátoru nebo elektrod.
  • Modul Ablace ke sledování provedených katétrových ablací, včetně sledování typů a lokalizace arytmií.

Nové moduly umožní lékařům evidovat pro jednotlivé typy intervenčních výkonů adekvátní informace v souladu s novými postupy. Následně umožní jejich statistické zpracování.

V této chvíli probíhá v testovacím prostředí ověřování uvedených modulů uživateli z vybraných pracovišť.

Ke spuštění registru v ostrém provozu dojde k 1. 1. 2024.

Přístup uživatelů do testovacího prostředí registru NRKI

Pro přístup do nových modulů registru NRKI v testovacím prostředí potřebujete přístupové údaje. S požadavkem na založení uživatelských přístupů pro konkrétní uživatele se prosím obraťte na Ing. Svetlanu Drábkovou (svetlana.drabkova@uzis.cz).

Pro zřízení přístupu je nutné pro každého uživatele dodat:

  • jméno, příjmení, datum narození, telefon, e-mailová adresa
  • zdravotnické zařízení (IČO, PČZ)

Podklady nutné pro přípravu informačních systémů na změnu

Podrobné informace obdrží všechna kardiologická centra, která jednotlivé typy intervencí provádí.

V průběhu testovacího provozu, může ještě dojít k drobným úpravám validací nebo číselníků. O všech změnách budete informováni.

V případě dotazů ohledně nových modulů, kontaktujte Ing. Svetlanu Drábkovou (svetlana.drabkova@uzis.cz).

20. 10. 2023