7. konference PREVON

Ve dnech 5.–6. prosince 2023 se v Praze uskuteční 7. konference PREVON. Tradiční dvoudenní konference se zaměří na onkologický a novorozenecký screening v ČR.

 5. 12. 2023  —  6. 12. 2023
 Praha

První den konference bude věnován vyhodnocení a dalším plánům v oblasti programů screeningu zhoubných nádorů. Druhý den konference se zaměří na oblast reprodukčního zdraví a screeningových vyšetření novorozenců a dětí.

Web konference

2. 11. 2023