Zdravotnictví ČR: Personální kapacity a odměňování 2022

Součástí Národního zdravotnického informačního systému jsou i data z Programu statistických zjišťování sbíraná podle zákona č. 89/1995, o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. V rámci statistických zjišťování MZ jsou sbírány informace od poskytovatelů zdravotních služeb o počtu pracovníků a jejich odměňování. Program statistických zjišťování na rok 2022 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů ČR, v částce 182, formou vyhlášky č. 404/2021 Sb. ze dne 8. listopadu 2021. V Příloze 2 této vyhlášky je obsažen seznam statistických zjišťování prováděných ministerstvy. Tento dokument představuje údaje o personálních kapacitách v českém zdravotnictví za rok 2022 a dále podává přehled o mzdách a platech za rok 2022.


Otevřít publikaci

21. 11. 2023