Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2022

V roce 2022 čerpalo zdravotní služby 150,8 tisíc cizinců u 203 poskytovatelů lůžkové péče v ČR, s celkovými náklady v hodnotě 1 290 mil. Kč. Z tohoto počtu 66,3 tisíc ošetřených cizinců (44 %) pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřeni pacienti z Ukrajiny (25 %), Slovenska (23 %), Německa (6 %) Ruska (4 %) a Vietnamu (4 %). Největší objem plateb za ošetření byl cizinci hrazen prostřednictvím zahraničního zdravotního pojištění (42 %), v hotovosti (25 %) nebo ze smluvního pojištění v ČR (23 %). Ke konci sledovaného období činily pohledávky za neuhrazenou zdravotní péči o cizince po lhůtě splatnosti 88,5 mil. Kč (7 %).


Otevřít publikaci

6. 12. 2023