Nová verze metodiky pro Národní registr hospitalizovaných

V průběhu roku 2024 bude zprovozněna funkce ztotožnění prostřednictvím jména a příjmení pacienta a s tím spojené nové kontroly. Jméno a příjmení umožní ztotožnění pro zajištění vyšší kvality dat a socioekonomických údajů.


Dále byl v rámci sjednocení metodických pravidel aktualizován a rozšířen číselník rodinného stavu tak, aby odpovídal metodice dle ČSÚ se zachovanou návazností na původní číselník. Země státní příslušnosti i země obvyklého pobytu se počínaje rokem 2025 stanou povinnými a je nutné se na to v průběhu roku 2024 také připravit.

V roce 2023 byla zavedena možnost plnění povinnosti hlásit klasifikaci závažnosti „Abbreviated Injury Scale“ (AIS) v případě úrazů prostřednictvím NRHOSP. Od roku 2024 bude po dohodě s odbornými garanty kontrolováno povinné vyplňování AIS skrze zavedení nových validací. AIS bude povinné při splnění tří podmínek:

  1. základní hospitalizační dg. je z 19. kapitoly MKN-10 (vyjma diagnóz T36*-T50*, T79*-T98*)
  2. jedná se o neodkladného přijetí (kód způsobu přijetí = 1)
  3. hospitalizace byla ukončena na oddělení akutní péče.

V případě splnění výše uvedených tří podmínek povinnosti vyplnění AIS musí záznam obsahovat informaci o stanovení kódu závažnosti (0-6) ve všech 6 lokalizacích AIS, přičemž alespoň v jednom případě musí být nenulová hodnota. V ostatních případech hospitalizací s úrazem (dg. 19. kapitoly MKN-10) nesplňujících tyto podmínky, je hlášení AIS i nadále možné, ale nepovinné.

S ohledem k potřebě odlišit zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění bude také obnoveno povinné uvádění kódu zdravotní pojišťovny. Nově bude také kontrolováno v minulosti zavedené povinné hlášení nemocniční nákazy a druhu operace.

12. 12. 2023