Řádné spuštění provozu Národního registru osob vyloučených z dárcovství krve (NROVDK)

ÚZIS ČR ve spolupráci se Společností pro transfúzní lékařství (STL) a Ústavem hematologie a krevní transfúze (ÚHKT) oznamují, dle dříve avizovaného, že v pondělí 4.12.2023 byl uveden do provozu Národní registr osob vyloučených z dárcovství krve (NROVDK).


Zařízení transfúzní služby jsou povinna vést evidenci trvale vyloučených dárců v registru NROVDK dle Zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).

Další informace, datové rozhraní a vstup do registru naleznete na adrese www.uzis.cz/nrovdk.

V případě dalších dotazů se prosím obracejte na helpdesk ÚZIS ČR – helpdesk.registry@uzis.cz.

K 31.12.2023 dojde k odebrání uživatelských přístupů do registru Transreg pro agendu evidence osob trvale vyloučených z dárcovství krve. V rámci registru Transreg budou nadále zpracovány pouze údaje vzácných dárců. V případě dalších dotazů týkajících se registru Transreg se obracejte na jeho provozovatele, kterým je Ústav hematologie a krevní transfúze (ÚHKT).

Děkujeme za spolupráci.

12. 12. 2023