Zahájení ostrého provozu nově doplněných modulů v Národním registru kardiovaskulárních intervencí

15. 12. 2023 byly do produkčního prostředí Národního registru kardiovaskulárních intervencí (NRKI) instalovány nové moduly, které byly od října 2023 dostupné v testovacím prostředí. Jedná se o 3 nové moduly pro specifické typy kardiologických intervencí: Strukturální intervence na aortální, mitrální a trikuspidální chlopni, Implantace a explantace PM/ICD a Katétrové ablace. Tyto moduly byly doplněny na základě požadavků odborných společností.


1. 1. 2024 dojde k zahájení ostrého provozu těchto nových modulů. Všechna pracoviště, která jednotlivé typy kardiologických intervencí provádí, budou ze zákona povinná vyplnit příslušný formulář. Povinnost předávání dat do registru je dána zákonem 372/2011 Sb.

Celkem je nyní dostupných 8 typů formulářů:

1 - Koronární intervence (vyplňovaný od r. 2005, modul: Koronární a nekoronární intervence)
2 - Nekoronární intervence (vyplňovaný od r. 2005, modul: Koronární a nekoronární intervence)
3 - Koronární i nekoronární intervence (vyplňovaný od r. 2005, modul: Koronární a nekoronární intervence)
4 - Intervence na aortální chlopni (TAVI) (nový od 1.1.2024, modul: Strukturální intervence)
5 - Intervence na mitrální chlopni (TMVR) (nový od 1.1.2024, modul: Strukturální intervence)
6 - Intervence na trikuspidální chlopni (TTVI) (nový od 1.1.2024, modul: Strukturální intervence)
7 - Implantabilní generátory (nový od 1.1.2024, modul: Implantace a explantace PM/ICD)
8 - Katetrová ablace (nový od 1.1.2024, modul: Katétrové ablace)

Přístup k jednotlivým formulářům není v rámci role omezen, takže všichni uživatelé se dostanou ke všem formulářům. Oddělení záznamů týmu pro koronární, nekoronární a strukturální intervence (formuláře 1 až 6) a týmů arytmologického (formuláře 7 a 8) bude zajištěno pracovištěm, na které se jeho uživatelé budou přihlašovat. Při přidávání nových rolí je vždy nutné zajistit pro všechny členy týmu stejný kód pracoviště.

Informace o položkách, validacích a číselnících jednotlivých formulářů

Podklady nutné pro přípravu informačních systémů na změnu

Přístup uživatelů do produkčního prostředí registru NRKI

Pro přístup k novým modulům strukturálních intervencí nepotřebují uživatelé žádné nové role, ale budou využívat své stávající uživatelské účty. 

Pro uživatele, kteří budou vyplňovat formuláře 7 - Implantabilní generátory nebo 8 - Katetrová ablace musí být vytvořeny nové uživatelské účty. 

Vytváření uživatelských rolí k přístupu do všech registrů NZIS je v kompetenci každého zdravotnického zařízení, konkrétně uživatelů s rolí Žadatel. Pokud potřebujete vědět, kdo je Žadatelem ve vašem zdravotnickém zařízení, kontaktujte HelpDesk ÚZIS (tel.: 222 269 999).

Údaje nutné pro vytvoření uživatelské role:

  • uživatel: jméno, příjmení, datum narození, telefon, e-mailová adresa
  • registr: NRKI
  • pracoviště: název pracoviště, který bude zahrnovat údaje o zdravotnickém zařízení a konkrétním oddělení (pracoviště pro koronární intervence a arytmologii budou odlišná, konkrétní kód pracoviště dostane každý garant pracoviště emailem, spolu s informací o jménech Žadatelů v daném zdravotnickém zařízení)
  • role: pro pracoviště arytmologie doporučujeme roli: Pořizovatel dat - Lékař primář, pro pracoviště koronárních intervencí je možné zvolit podle potřeby (viz tabulka níže):
  • platnost od: 1.1.2024
Funkční role Definice role a možné typy pracoviště
Pořizovatel dat – Lékař operatér[1] Role umožňuje pořizování dat do registru – vkládání nových případů a editace rozpracovaných záznamů.
Role umožňuje lékaři přístup ke „svým“ případům (kde je uveden jako Operatér). 
Vyhledání záznamů podle rodného čísla v NRKOI bez omezení na poskytovatele zdravotních služeb (PZS).
Pořizovatel dat – Lékař primář[2] Role umožňuje pořizování dat do registru – vkládání nových případů a editace rozpracovaných záznamů. 
Role umožňuje nahlížet na data za celé pracoviště, otevírat uzavřené záznamy vlastního pracoviště a editovat data za celé pracoviště 
Export dat za vlastní pracoviště. 
Vyhledání záznamů podle rodného čísla v NRKOI bez omezení na poskytovatele zdravotních služeb (PZS).
Pořizovatel dat Role umožňuje pořizování dat do registru – vkládání nových případů a editace rozpracovaných záznamů.

Vysvětlivky:
[1] Lékař, který provedl operaci a je zodpovědný za vyplnění
[2] Primář oddělení, za které jsou primární data do registru pořizována

Podrobné informace obdrží všechna kardiologická centra, která jednotlivé typy intervencí provádí.

V případě dotazů ohledně nových modulů, kontaktujte Ing. Svetlanu Drábkovou (svetlana.drabkova@uzis.cz).

15. 12. 2023