Nové moduly v Národním registru kardiovaskulárních intervencí – přehled typů výkonů, pracoviště a role pro nové uživatele

Od 1. 1. 2024 jsou v produkčním prostředí Národního registru kardiovaskulárních intervencí (NRKI) dostupné nové moduly pro specifické typy kardiologických intervencí, které byly doplněny na základě požadavků odborných společností. Vyplnění nových modulů je povinné pro všechny specifické intervence, provedené od 1. 1. 2024. Povinnost předávání dat do registru je dána zákonem 372/2011 Sb.


Celkem je nyní dostupných 8 samostatným formulářem pro 8 typů specifických kardiologických intervencí:

Koronární, nekoronární a strukturální intervence

 • Modul: Koronárních a nekoronárních intervencí (vyplňovaný od r. 2005, beze změny) s formuláři:
  • typ výkonu: 1 - Koronární intervence
  • typ výkonu: 2 - Nekoronární intervence
  • typ výkonu: 3 - Koronární i nekoronární intervence
 • Modul: Strukturálních intervencí na aortální, mitrální a trikuspidální chlopni (zadávání intervencí, provedených od 1.1.2024) s formuláři:
  • typ výkonu: 4 - Intervence na aortální chlopni (TAVI)
  • typ výkonu: 5 - Intervence na mitrální chlopni (TMVR)
  • typ výkonu: 6 - Intervence na trikuspidální chlopni (TTVI)

Poznámka:

Vyplňování koronárních intervencí se nemění.

U nekoronárních intervencí nebudou zadávány intervence na aortální, mitrální a trikuspidální chlopni, provedené od 1.1.2024 (viz tabulka níže). Tyto nekoronární intervence budou zadávaný od 1.1.2024 do samostatného formuláře.

Kód

Název nekoronární intervence

Platnost od

Platnost do

Nový typ výkonu

14

Katetrová implantace aortální chlopně – TAVI

27.06.2015

31.12.2023

4 - TAVI

17

Implantace mitrální svorky

27.06.2015

31.12.2023

5 - TMVR

32

Katetrizační implantace mitrální chlopně

01.07.2020

31.12.2023

5 - TMVR

33

Katetrizační léčba trikuspidální regurgitace

01.07.2020

31.12.2023

6 - TTVI

38

Implantace trikuspidální svorky

01.01.2021

31.12.2023

6 - TTVI

39

Transkaterová implantace mitrální chlopně (TMVR) duplicitní k: 32 - Katetrizační implantace mitrální chlopně

01.01.2021

31.12.2023

5 - TMVR

Uživatelské přístupy

Pro přístup k novým modulům strukturálních intervencí nepotřebují uživatelé žádné nové uživatelské přístupy, ale budou využívat své stávající uživatelské účty k přístupu do registru NRKI. 

Níže jsou informace o vytváření nových uživatelských přístupů pro další zaměstnance.

Arytmologie

 • Modul: Implantace a explantace PM/ICD - Arytmologie (zadávání výkonů, provedených od 1.1.2024) s formulářem:
  • typ výkonu: 7 - Implantabilní generátory
 • Modul: Katétrové ablace - Arytmologie (zadávání výkonů, provedených od 1.1.2024) s formulářem:
  • typ výkonu: 8 - Katetrová ablace

Uživatelské přístupy

Pro nové uživatele Arytmologických typů výkonů (typ výkonu: 7 - Implantabilní generátory a 8 - Katetrová ablace) musí být vytvořeny nové uživatelské účty.

Níže jsou informace o vytváření nových uživatelských přístupů pro další zaměstnance.

Informace o položkách, validacích a číselnících jednotlivých formulářů

Přístup uživatelů do produkčního prostředí registru NRKI

Přístup k jednotlivým formulářům není v rámci role omezen, takže všichni uživatelé se dostanou ke všem formulářům. Oddělení záznamů týmu pro koronární, nekoronární a strukturální intervence (typy výkonů: 1 až 6) a týmu arytmologického (typy výkonů: 7 a 8) bude zajištěno pracovištěm, na které se jeho uživatelé budou přihlašovat.

Vytváření uživatelských rolí k přístupu do všech registrů NZIS je v kompetenci každého zdravotnického zařízení, konkrétně uživatelů s rolí Žadatel. Při přidávání nových rolí je vždy nutné zajistit pro všechny členy týmu stejný kód pracoviště. V případě potíží s výběrem pracoviště, kontaktujte prosím HelpDesk ÚZIS (tel.: 222 269 999).

Údaje nutné pro vytvoření uživatelské role:

 • Uživatel: jméno, příjmení, datum narození, telefon, e-mailová adresa
 • Registr: NRKI
 • Pracoviště: název pracoviště obsahuje kód a název zdravotnického zařízení a název konkrétního oddělení
  • Pokud v jednom zdravotnickém zařízení pracuje tým koronárních a nekoronárních intervencí a zároveň arytmologický tým, odlišné pracoviště zajistí, že každý tým bude pracovat pouze se záznamy, které sám zadal.
  • Zároveň je třeba zajistit, aby všichni pracovníci stejného týmu, měli v uživatelské roli uvedeno stejné pracoviště.
  • Při žádosti o uživatelský přístup pro nového pracovníka, uveďte vždy pracoviště vlastního týmu.
 • Role pro pracoviště arytmologie:
  • Pořizovatel dat – Lékař primář. Tato role zajistí, že všichni uživatele, vykazující arytmologické výkony, uvidí všechny záznamy zadané na arytmologickém pracovišti.
 • Role pro pracoviště koronárních intervencí (viz tabulka níže)
  • Pořizovatel dat – Lékař primář – má přístup ke všem záznamům, zadaným na vlastním pracovišti, možnost otevírat uzavřené záznamy vlastního pracoviště a editovat data za celé pracoviště. Má přístup k funkcionalitě Export dat za vlastní pracoviště.
  • Pořizovatel dat – Lékař operatér – má přístup k záznamům, které sám zapsal.  
  • Pořizovatel dat – může zadávat nové záznamy a editovat rozpracované záznamy vlastního oddělení.
 • Platnost od: 1.1.2024

Podklady nutné pro přípravu informačních systémů na změnu

-----------------------

Funkční role

Definice role a možné typy pracoviště

Pořizovatel dat – Lékař operatér[1]

Role umožňuje pořizování dat do registru – vkládání nových případů a editace rozpracovaných záznamů.
Role umožňuje lékaři přístup ke „svým“ případům (kde je uveden jako Operatér). 
Vyhledání záznamů podle rodného čísla v NRKOI bez omezení na poskytovatele zdravotních služeb (PZS).

Pořizovatel dat – Lékař primář[2]

Role umožňuje pořizování dat do registru – vkládání nových případů a editace rozpracovaných záznamů. 
Role umožňuje nahlížet na data za celé pracoviště, otevírat uzavřené záznamy vlastního pracoviště a editovat data za celé pracoviště 
Export dat za vlastní pracoviště. 
Vyhledání záznamů podle rodného čísla v NRKOI bez omezení na poskytovatele zdravotních služeb (PZS).

Pořizovatel dat

Role umožňuje pořizování dat do registru – vkládání nových případů a editace rozpracovaných záznamů.

Vysvětlivky:
[1] Lékař, který provedl operaci a je zodpovědný za vyplnění
[2] Primář oddělení, za které jsou primární data do registru pořizována

V případě dotazů ohledně nových modulů kontaktujte Ing. Svetlanu Drábkovou (svetlana.drabkova@uzis.cz).

15. 1. 2024