Hledáme cesty k posílení screeningů, říkají experti ÚZIS

Zvýšení efektivity včasného záchytu nádorů je jedním z hlavních cílů Národního onkologického plánu. Na jeho plnění se mají výrazně podílet i odborníci z Národního screeningového centra, který funguje pod křídly Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).


Tématem se zabývá článek publikovaný 28. 2. 2024 ve Zdravotnickém deníku.

Přečíst článek

28. 2. 2024