Aktuality

Archiv

Rok: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008


Změny v IS LPZ v souvislosti s plánovaným zahrnutím registru pod Jednotnou technologickou platformu (eReg)

Publikováno: 21. 5. 2020

Registr ISLPZ byl spuštěn v testovacím režimu pod Jednotnou technologickou platformou (eReg). Spuštění ostrého provozu bylo z technických důvodů posunuto na 1. 11. 2020. Děkujeme za pochopení.

NZIS a ISIN Open 2020: Otevíráme epidemiologická data

Publikováno: 20. 5. 2020

Srdečně zveme zájemce na konferenci NZIS Open a ISIN Open 2020, která se koná 27. května 2020 v Kongresovém centru Praha. Vzhledem k aktuálním epidemiologickým opatřením je kapacita omezena na 100 lidí a je již zcela naplněna. Konferenci však lze sledovat živě online po předchozí registraci.

Infekce COVID-19 prošla českou populací velmi mírně, podobně jako v okolních zemích

Publikováno: 6. 5. 2020

Imunizace české populace proti COVID-19 je velmi nízká, konkrétně se pohybuje v řádu jednotek promile, v nejvíc zatížených lokalitách dosahuje maximálně 5 %. Celopopulačně se výskyt pozitivity protilátek pohybuje v rozsahu 0–1,3 %. Celkem bylo vyšetřeno 26 500 osob.

Z onemocnění COVID-19 se vyléčilo již přes 40 % nakažených. Česká republika je v boji s epidemií nadále úspěšná

Publikováno: 30. 4. 2020

Epidemii zvládá Česká republika nadále velmi dobře, podíl pozitivních záchytů z celkového počtu provedených nadále klesá. Na základě dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky od konce března klesá až na současnou hodnotu 3,2 %. Výrazně se také zvyšuje počet vyléčených pacientů. Z nemoci COVID-19 se uzdravilo již přes 40 % nakažených osob.

Prodloužení termínu sběru výkazů za rok 2019 – poskytovatelé nelůžkové péče

Publikováno: 29. 4. 2020

Vzhledem k prodloužení nouzového stavu v souvislosti s pandemií koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2), prodlužuje ÚZIS ČR termín pro poskytovatele nelůžkové péče sběr výkazů za rok 2019 (z 30. 4. 2020) do úterý 30. června 2020 (včetně).

Velikonoce se zatím na vývoji nemocnění COVID-19 neprojevily, epidemiologická situace je pozitivní

Publikováno: 23. 4. 2020

Z dostupných dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky vyplývá, že se Velikonoce zatím negativně nepodepsaly na vývoji onemocnění COVID-19 v České republice. Nelze vyloučit pozdní efekt v následujícím období, nicméně je spíše nepravděpodobný.

V České republice začíná unikátní studie kolektivní imunity vůči COVID-19

Publikováno: 21. 4. 2020

Ministerstvo zdravotnictví spouští studii, která má zjistit úroveň kolektivní imunity v české populaci vůči onemocnění způsobené COVID-19. Testováno bude zhruba 27 tisíc lidí z různých, pečlivě vybraných skupin obyvatelstva ve čtyřech lokalitách. Odběry začnou 23. dubna.

Podíl pozitivních případů COVID-19 z celkového počtu testů nadále klesá, k tlaku na akutní lůžkovou péči nedochází

Publikováno: 15. 4. 2020

Vývoj onemocnění COVID-19 v České republice je lineární, nikoliv exponencionální. Stávající počet pozitivních pacientů a čerpání kapacity systému odpovídá predikc​ím ​Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Podíl pozitivních záchytů z celkového počtu provedených testů klesl k hodnotě 4,6 %. Kapacita systému intenzivní péče má stále rezervu. Tato zjištění dnes opět potvrdila, že je situace stabilizovaná. Ministr zdravotnictví ale apeloval na dodržování třech principů: sociální vzdálenosti, hygienických pravidel a nošení roušek. Zdůraznil, že rozhodne  zodpovědnost každého v České republice o tom, zda se plán uvolňování opatření dodrží a zda se v následujících měsících vrátíme do běžného režimu.

Nové metodiky pro tři moduly NRRZ

Publikováno: 9. 4. 2020

U modulů novorozenců, potratů a rodiček vstoupily 1. 4. 2020 v platnost nové metodiky.

Česká republika zvládá epidemii velmi dobře. Podíl pozitivních záchytů z celkového počtu provedených nadále klesá

Publikováno: 8. 4. 2020

Epidemii zvládá Česká republika nadále velmi dobře a stávající vývoj počtu pacientů a čerpání kapacity systému odpovídá predikcím Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Podíl pozitivních záchytů z celkového počtu provedených testů nadále klesá. Kapacita systému intenzivní péče má stále velkou rezervu a kvalita intenzivní péče je stejná jako v období před koronavirem. Současný trend vývoje onemocnění COVID-19 v ČR je tak velmi pozitivní.

Podíl pozitivních záchytů z celkového počtu provedených testů je stabilní a v posledních dnech klesá

Publikováno: 2. 4. 2020

Česká republika zvládá epidemii velmi dobře a stávající vývoj počtu pacientů a čerpání kapacity systému zatím odpovídá tomu, co Ústav zdravotnických informací a statistiky modeloval. Kapacita celého systému je aktuálně více než dostatečná a kvalita péče je naprosto shodná jako v období před epidemií. Podíl pozitivních záchytů z celkového počtu provedených testů je stabilní a v posledních dnech klesá. Zaznělo to 1. dubna 2020 na tiskové konferenci Ministerstva zdravotnictví a Ústavu zdravotnických informací a statistiky k průběžnému vyhodnocení vývoje koronaviru, vlivu přijatých opatření a k modelaci dalšího vývoje.

Stručný přehled údajů z Národního kardiochirurgického registru za období 2007–2018

Publikováno: 2. 4. 2020

Zpravodajskými jednotkami jsou všechna kardiologická pracoviště v ČR (aktuálně celkem 13). V posledních letech je do NKR ročně vkládáno cca 8 300–8 500 kardiochirurgických operací. Poskytování údajů do registru je ze zákona povinné.

Pokyny ke kódování onemocnění COVID-19

Publikováno: 1. 4. 2020

Vzhledem k současné situaci šíření onemocnění COVID-19 vydala Světová zdravotnická organizace pokyn k použití kódu U07.1 Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) pro kódování případů s tímto onemocněním. ÚZIS ČR vydává aktualizovaný číselník MKN-10 a zároveň následující doporučující pokyny pro kódování tohoto onemocnění. Pro potřeby identifikace případů podezření na COVID-19 při poskytování zdravotních služeb je nově zaveden kód U69.75 Podezření na COVID-19. Aktualizované  české vydání MKN-10 i v podobě  webového portálu aktualizované kódy obsahuje. Zároveň dochází k aktualizaci pokynů pro kódování níže.

Akutní lůžková péče nápor pacientů s COVID-19 zvládne, shodli se odborníci

Publikováno: 24. 3. 2020

Podívejte se na záznam společné tiskové konference Ministerstva zdravotnictví a Ústavu zdravotnických informací a statistiky ze dne 24. března 2020 ke zhodnocení dosavadního vývoje onemocnění COVID-19 a efektu přijatých opatření. Odborníci zároveň představili predikce budoucího vývoje a plán dostupnosti intenzivní péče pro hospitalizované pacienty.

Přeregistrování pacienta v substituční léčbě jinému lékaři – mimořádná situace

Publikováno: 23. 3. 2020

Vzhledem k mimořádné situaci byl nastaven postup pro případy, kdy bude třeba urychleně přeregistrovat pacienta v substituční léčbě jinému lékaři.

Informace o epidemiologické situaci u onemocnění COVID-19

Publikováno: 22. 3. 2020

ÚZIS ČR ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR vytvořil webovou aplikaci s aktuálními, několikrát denně aktualizovanými informacemi o vývoji epidemiologické situaci u onemocnění COVID-19.

Jak chránit sebe a své okolí v době koronavirové epidemie?

Publikováno: 21. 3. 2020

Krátké instruktážní video připravené MZ ČR.

Zemřelí 2018

Publikováno: 19. 3. 2020

Publikace poskytuje informace o úmrtích a úmrtnosti tříděné podle území, věku, pohlaví a příčin smrti.

Zdrojem informací v této publikaci jsou data přebíraná z evidence zemřelých vedené Českým statistickým úřadem. Publikace poskytuje informace o úmrtích a úmrtnosti tříděné podle území, věku, pohlaví a příčin smrti. Obsahuje jak absolutní, tak relativní ukazatele úmrtnosti, včetně ukazatele standardizované úmrtnosti (počítaného za použití evropského standardu), prezentuje mimo jiné i vývojové trendy v úmrtnosti a vybraná mezinárodní srovnání.

Psychiatrická péče 2018

Publikováno: 18. 3. 2020

Zdrojem informací pro publikaci jsou výkazy o síti a lůžkovém fondu psychiatrických zařízení, výkaz o ambulantní péči v psychiatrickém oboru a údaje z Národního registru hospitalizovaných. V tabulkách je prezentována činnost ambulantních psychiatrických zařízení podle krajů.

Stručný přehled údajů z Národního registru kardiovaskulárních intervencí za období 2005–2018

Publikováno: 16. 3. 2020

Zpravodajskými jednotkami jsou všechna kardiologická pracoviště v ČR (aktuálně celkem 24). Poskytování údajů do registru je ze zákona povinné. Počet kardiovaskulárních intervencí se ročně pohybuje v ČR kolem 24 000, v roce 2018 to bylo 24 495.

MKN-10 mimořádná aktualizace březen 2020

Publikováno: 10. 3. 2020

ÚZIS ČR provedl dne 10. března 2020 mimořádnou opravnou aktualizaci českého překladu Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, 10. revize (MKN-10) na národní úrovni s okamžitou účinností.

Publikace stručných přehledů činnosti vybraných oborů zdravotní péče

Publikováno: 9. 3. 2020

V sekci statistických výstupů byly publikovány přehledy vybraných oborů zdravotní péče s aktualizací k roku 2018.

Zdravotnictví ČR: Personální kapacity a odměňování 2018

Publikováno: 6. 3. 2020

Personální kapacity poskytovatelů zdravotních služeb a jejich odměňování v roce 2017. Součástí Národního zdravotnického informačního systému jsou data z rezortního Programu statistických zjišťování sbíraná podle zákona o státní statistické službě.

Ekonomické výsledky nemocnic 2018

Publikováno: 6. 3. 2020

Publikace obsahuje výběr ekonomických ukazatelů činnosti nemocnic. Zdrojem dat byl statistický výkaz E (MZ) 6-02 vyplňovaný poskytovateli zdravotních služeb podle závazných pokynů NZIS a zpracovávaný ÚZIS ČR. Pro možnost sledování vývoje byla zařazena i některá srovnatelná data předchozích let.

Nabídka zaměstnání: frontend developer

Publikováno: 4. 3. 2020

Společné pracoviště ÚZIS ČR a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity hledá kolegu na pozici frontend developer.

Nabídka zaměstnání: databázový specialista / data manager

Publikováno: 14. 2. 2020

Do oddělení IT hledáme kolegu/kolegyni na pozici databázový specialista / data manager.

Zdravotnická ročenka České republiky 2018

Publikováno: 12. 2. 2020

Publikace zahrnuje údaje z oblasti demografie, zdravotního stavu obyvatelstva, sítě a činnosti zdravotnických zařízení, pracovníků, ekonomických ukazatelů a mezinárodní srovnání vybraných ukazatelů.

Zadávání dětí z babyboxu do NRRZ-NAR

Publikováno: 23. 1. 2020

Vážení uživatelé, rádi bychom vás informovali, že v Národním registru reprodukčního zdraví (NRRZ) v modulu novorozenců (NAR) jsme umožnili zadávat děti nalezené v babyboxu. Níže uvádíme seznam povinných položek a pokyny pro vyplňování jednotlivých položek. Dále uvádíme vzorovou dávku pro zasílání tohoto záznamu. Vyplňujte prosím zprávu č. 1.

Nová webová prezentace ÚZIS ČR

Publikováno: 22. 1. 2020

Vítáme vás na nových webových stránkách ÚZIS ČR. Doufáme, že zde rychle a jednoduše naleznete potřebné informace a dokumenty, ať už jste zdravotnický profesionál, novinář nebo zástupce široké veřejnosti.