Aktuality

Archiv

Rok: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008


Pokyny ke kódování onemocnění COVID-19

Publikováno: 1. 4. 2020

Vzhledem k současné situaci šíření onemocnění COVID-19 vydala Světová zdravotnická organizace pokyn k použití kódu U07.1 Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) pro kódování případů s tímto onemocněním. ÚZIS ČR vydává aktualizovaný číselník MKN-10 a zároveň následující doporučující pokyny pro kódování tohoto onemocnění. Pro potřeby identifikace případů podezření na COVID-19 při poskytování zdravotních služeb je nově zaveden kód U69.75 Podezření na COVID-19. Aktualizované  české vydání MKN-10 i v podobě  webového portálu aktualizované kódy obsahuje. Zároveň dochází k aktualizaci pokynů pro kódování níže.

Jak chránit sebe a své okolí v době koronavirové epidemie?

Publikováno: 21. 3. 2020

Krátké instruktážní video připravené MZ ČR.

Zemřelí 2018

Publikováno: 19. 3. 2020

Publikace poskytuje informace o úmrtích a úmrtnosti tříděné podle území, věku, pohlaví a příčin smrti.

Zdrojem informací v této publikaci jsou data přebíraná z evidence zemřelých vedené Českým statistickým úřadem. Publikace poskytuje informace o úmrtích a úmrtnosti tříděné podle území, věku, pohlaví a příčin smrti. Obsahuje jak absolutní, tak relativní ukazatele úmrtnosti, včetně ukazatele standardizované úmrtnosti (počítaného za použití evropského standardu), prezentuje mimo jiné i vývojové trendy v úmrtnosti a vybraná mezinárodní srovnání.

Psychiatrická péče 2018

Publikováno: 18. 3. 2020

Zdrojem informací pro publikaci jsou výkazy o síti a lůžkovém fondu psychiatrických zařízení, výkaz o ambulantní péči v psychiatrickém oboru a údaje z Národního registru hospitalizovaných. V tabulkách je prezentována činnost ambulantních psychiatrických zařízení podle krajů.

Stručný přehled údajů z Národního registru kardiovaskulárních intervencí za období 2005–2018

Publikováno: 16. 3. 2020

Zpravodajskými jednotkami jsou všechna kardiologická pracoviště v ČR (aktuálně celkem 24). Poskytování údajů do registru je ze zákona povinné. Počet kardiovaskulárních intervencí se ročně pohybuje v ČR kolem 24 000, v roce 2018 to bylo 24 495.

MKN-10 mimořádná aktualizace březen 2020

Publikováno: 10. 3. 2020

ÚZIS ČR provedl dne 10. března 2020 mimořádnou opravnou aktualizaci českého překladu Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, 10. revize (MKN-10) na národní úrovni s okamžitou účinností.

Publikace stručných přehledů činnosti vybraných oborů zdravotní péče

Publikováno: 9. 3. 2020

V sekci statistických výstupů byly publikovány přehledy vybraných oborů zdravotní péče s aktualizací k roku 2018.

Zdravotnictví ČR: Personální kapacity a odměňování 2018

Publikováno: 6. 3. 2020

Personální kapacity poskytovatelů zdravotních služeb a jejich odměňování v roce 2017. Součástí Národního zdravotnického informačního systému jsou data z rezortního Programu statistických zjišťování sbíraná podle zákona o státní statistické službě.

Ekonomické výsledky nemocnic 2018

Publikováno: 6. 3. 2020

Publikace obsahuje výběr ekonomických ukazatelů činnosti nemocnic. Zdrojem dat byl statistický výkaz E (MZ) 6-02 vyplňovaný poskytovateli zdravotních služeb podle závazných pokynů NZIS a zpracovávaný ÚZIS ČR. Pro možnost sledování vývoje byla zařazena i některá srovnatelná data předchozích let.

Nabídka zaměstnání: frontend developer

Publikováno: 4. 3. 2020

Společné pracoviště ÚZIS ČR a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity hledá kolegu na pozici frontend developer.

Nabídka zaměstnání: databázový specialista / data manager

Publikováno: 14. 2. 2020

Do oddělení IT hledáme kolegu/kolegyni na pozici databázový specialista / data manager.

Zadávání dětí z babyboxu do NRRZ-NAR

Publikováno: 23. 1. 2020

Vážení uživatelé, rádi bychom vás informovali, že v Národním registru reprodukčního zdraví (NRRZ) v modulu novorozenců (NAR) jsme umožnili zadávat děti nalezené v babyboxu. Níže uvádíme seznam povinných položek a pokyny pro vyplňování jednotlivých položek. Dále uvádíme vzorovou dávku pro zasílání tohoto záznamu. Vyplňujte prosím zprávu č. 1.

Nová webová prezentace ÚZIS ČR

Publikováno: 22. 1. 2020

Vítáme vás na nových webových stránkách ÚZIS ČR. Doufáme, že zde rychle a jednoduše naleznete potřebné informace a dokumenty, ať už jste zdravotnický profesionál, novinář nebo zástupce široké veřejnosti.