Nemocnice v České republice v roce 2008

Region: ČR
Rok: 2009
Číslo: 02/09/19
Koncem roku bylo v České republice evidováno 192 nemocnic s 63 263 lůžky (z toho 2 181 lůžek pro novorozence, 6 756 lůžek ošetřovatelských). V roce 2008 klesl lůžkový fond nemocnic o 1 %. Každé nemocniční lůžko bylo v letošním roce v průměru využíváno pacienty 254,2 dní z roku, což představuje oproti loňskému roku pokles o více než 9 dnů. Průměrná ošetřovací doba se v nemocnicích zkrátila jen o 0,3 dne na 7,4 dne.

Souhrnný report