Demografická situace v České republice v roce 2008

Region: ČR
Rok: 2009
Číslo: 04/09/19
Informace o zveřejnění rychlé informace" o demografické situaci v České republice v roce 2008 pod názvem "V roce 2008 se narodilo téměř 120 tisíc dětí" a publikace Stav a pohyb obyvatelstva v České republice v roce 2008 (předběžné výsledky) Českým statistickým úřadem na jeho internetových stránkách www.czso.cz. Přiložena je tabulka "Obyvatelstvo (absolutně, relativně, meziroční změny)", obsahující základní demografické ukazatele za Českou republiku za roky 2007 a 2008.

Souhrnný report