Zdravotnická zařízení v ČR v roce 2008

Region: ČR
Rok: 2009
Číslo: 20/09
Tato aktuální informace charakterizuje vývoj sítě zdravotnických zařízení v roce 2008, s důrazem na výraznější změny proti předešlému roku, případně proti dlouhodobému trendu. Zajištění léčebně preventivní péče v ČR je hodnoceno odděleně za ambulantní a lůžkovou péči. V současné době je v ČR evidováno celkem 27 769 zdravotnických zařízení, z toho 19 681 samostatných ordinací lékařů primární péče a lékařů specialistů. Na 1 lékaře připadá v průměru 236 obyvatel, na 1 ambulantního lékaře 332 obyvatel. Publikované údaje jsou čerpány z Registru zdravotnických zařízení, jehož garantem je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.

Souhrnný report