Činnost oboru radiologie a zobrazovacích metod v roce 2008

Region: ČR
Rok: 2009
Číslo: 22/09
Tato Aktuální informace popisuje činnost zdravotnických zařízení v oboru radiologie a zobrazovacích metod. Zdrojem dat jsou roční výkazy o činnosti zdravotnických zařízení A (MZ) 1-01, které vyplňují a předkládají ÚZIS ČR oddělení a pracoviště zdravotnických zařízení jako součást programu statistických zjišťování ministerstva zdravotnictví ČR.

Souhrnný report