Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2008

Region: ČR
Rok: 2009
Číslo: 28/09
Primární péči o dospělou populaci zajišťovalo k 31. 12. 2008 v České republice 5 250 praktických lékařů pro dospělé (v přepočteném počtu na plné úvazky). Na 1 lékaře pro dospělé připadalo v republikovém průměru 1 626 registrovaných pacientů. Bylo provedeno 40,5 milionu ošetření-vyšetření, z toho preventivní prohlídky představovaly 5,2 %. Zajištění primární péčí o dospělou populaci se dlouhodobě výrazně nemění, nepříznivě se však vyvíjí věkové složení praktických lékařů pro dospělé.

Souhrnný report