Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfúzní služby

Region: ČR
Rok: 2009
Číslo: 39/09
Tato Aktuální informace popisuje činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby. Zdrojem dat je roční výkaz o činnosti zdravotnických zařízení (formulář A (MZ) 1-01) pro obor transfuzní služba včetně krevních bank. Návratnost výkazů transfuzní služby byla 99 % v roce 2008 a celkem tak byla zpracována data ze 115 zpravodajských jednotek. Činnost v oboru transfuzní služby v roce 2008 zajišťovalo celkem 157,62 lékařů a 1 356,65 ostatních zdravotnických pracovníků. Na odděleních a pracovištích transfuzní služby bylo v roce 2008 provedeno 718 498 odběrů od 239 701 dárců, z nichž bylo vyrobeno 419 154 jednotek přípravků červené řady, 33 575 terapeutických dávek trombocytů a 307 990 litrů plazmy.

Souhrnný report