Činnost patologie a soudního lékařství v roce 2008

Region: ČR
Rok: 2009
Číslo: 42/09
Podkladem pro zpracování dat o činnosti patologie a soudního lékařství je pravidelné roční statistické zjišťování výkazem o činnosti zdravotnických zařízeních A (MZ) 1-01, které vyplňuje každé ambulantní oddělení (pracoviště) uvedených oborů ve všech zdravotnických zařízeních bez ohledu na jejich zřizovatele. Zpravodajskou povinnost splnila téměř všechna zdravotnická zařízení. V roce 2008 bylo zaregistrováno celkem 150 oddělení a pracovišť patologie a soudního lékařství a činnost na nich zajišťovalo 1 392,29 odborných zdravotnických pracovníků (přepočtené počty včetně smluvních pracovníků). Během roku bylo provedeno 32 880 pitev a pitváno bylo 30 % z celkového počtu zemřelých osob.

Souhrnný report