Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice v roce 2008

Region: ČR
Rok: 2009
Číslo: 44/09
Aktuální informace podává přehled o základních ukazatelích pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz ze státního statistického výkazu Nem Úr 1-02 za rok 2008. Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti se v roce 2008 snížil proti předchozímu roku o 18 % na 2 221 739 případů. U průměrného procenta došlo k poklesu z 5,619 na 5,184 v roce 2008. Data jsou převzata z Českého statistického úřadu.

Souhrnný report