Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce 2008

Region: ČR
Rok: 2009
Číslo: 49/09
Psychiatrická lůžková péče je v České republice zajišťována na lůžkových odděleních nemocnic (32 oddělení) a v psychiatrických léčebnách (19 zařízení). Celkem bylo pro akutní i následnou lůžkovou psychiatrickou péči vyčleněno 10 936 lůžek, z nich 419 bylo dětských.

Souhrnný report