Činnost oboru gastroenterologie v ČR v letech 2005-2008

Region: ČR
Rok: 2009
Číslo: 55/09
V České republice vzrostl mezi roky 2005 a 2008 počet gastroenterologických pracovišť a počet lékařů zajišťujících jejich činnost. Počet ošetření a léčených pacientů na 10 tisíc obyvatel se zvýšil jen mírně. Pokračuje nárůst počtu dispenzarizovaných pacientů pro vybraná gastroenterologická onemocnění. Nejvyšší nárůst zaznamenal počet případů Crohnovy nemoci a refluxní choroby jícnu.

Souhrnný report