Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR (Hospitalizace)

Region: ČR
Rok: 2009
Číslo: 60/09
Aktuální informace se věnuje vícedenním i jednodenním hospitalizacím ve zdravotnických lůžkových zařízeních a s nimi spojeným ukazatelům z hlediska pohlaví a věku. V posledních dvanácti měsících od data poskytnutí rozhovoru bylo hospitalizováno 11 % respondentů na vícedenní pobyt a 4 % na jednodenní pobyt. Poprvé byly v šetření zahrnuty také otázky týkající se nenaplněné potřeby hospitalizace. Ve srovnání s minulým výběrovým šetřením HIS z roku 2002 pozorujeme snížení ukazatelů vícedenní hospitalizace a nárůst ukazatelů týkajících se jednodenních pobytů.

Souhrnný report