Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2005-2008

Region: ČR
Rok: 2009
Číslo: 63/09
Tato Aktuální informace prezentuje vývoj spotřeby zdravotnických služeb v ČR za období 2005-2008 a pokus o stručné podchycení dopadu regulačních poplatků ve zdravotnictví v roce 2008.

Souhrnný report