Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfúzní služby v České republice v letech 2001-2006

Region: ČR
Rok: 2008
Číslo: 06/08/19
Tato Aktuální informace popisuje činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby. Zdrojem dat je roční výkaz o činnosti zdravotnických zařízení (formulář A (MZ) 1-01) pro obor transfuzní služba včetně krevních bank, který vyplňují a předkládají ÚZIS ČR tyto zpravodajské jednotky jako součást Programu statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Návratnost výkazů transfuzní služby byla v roce 2006 100 % a celkem tak byla zpracována data ze všech 107 zpravodajských jednotek. Činnost v oboru transfuzní služby v roce 2006 zajišťovalo celkem 226 lékařů a 1 401 ostatních zdravotnických pracovníků. Na odděleních a pracovištích transfuzní služby bylo v roce 2006 provedeno 488 468 odběrů od 217 746 dárců, z nichž bylo vyrobeno 599 544 transfuzních přípravků.

Souhrnný report