Potraty v roce 2007

Region: ČR
Rok: 2008
Číslo: 07/08/19
V roce 2007 se celkový počet potratů zvýšil na 40 917. Oproti roku 2006 se zvýšil počet samovolných potratů z 13 326 na 14 102 a představuje téměř 34,5 % ze všech potratů. V tomto roce proběhlo 73 % potratů do 8. týdne těhotenství. Mezi ženami, které žádaly o interrupci, bylo nejvíce žen vdaných, středoškolaček a žen bezdětných. Potraty cizinek představují 6,5 % ze všech potratů.

Souhrnný report