Nemocnice v České republice v roce 2007

Region: ČR
Rok: 2008
Číslo: 08/08/19
Koncem roku bylo v České republice evidováno 192 nemocnic s 63 662 lůžky (z toho 2 186 lůžek pro novorozence, 6 573 lůžek ošetřovatelských). V roce 2007 klesl lůžkový fond nemocnic o 0,9 %. Každé nemocniční lůžko bylo v letošním roce v průměru využíváno pacienty 263,6 dní z roku, což je pod úrovní loňského roku (266,4 dní). Průměrná ošetřovací doba se v nemocnicích zkrátila jen o 0,2 dne na 7,7 dne.

Souhrnný report