Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v roce 2006

Region: ČR
Rok: 2008
Číslo: 10/08/19
V roce 2006 bylo léčeno v ambulantních zdravotnických zařízeních 44 887 uživatelů návykových látek a oproti předchozímu roku jejich počet klesl o necelá 2 %. Celkem bylo hospitalizováno 49 990 případů se základní nebo vedlejší diagnózou F10-F19 ve všech lůžkových zařízeních ČR. Z toho bylo v psychiatrických léčebnách a psychiatrických odděleních nemocnic zaznamenáno celkem 15 549 hospitalizací se základní diagnózou F10-F19 a jejich počet klesl o 8,6 %. Dalších 5 463 hospitalizací se základní diagnózou F10-F19 bylo zaznamenáno na ostatních odděleních nemocnic a 28 978 hospitalizací bylo s vedlejší diagnózou.

Souhrnný report