Potraty podle věku ženy v roce 2007

Region: ČR
Rok: 2008
Číslo: 14/08
V roce 2007 bylo v České republice hlášeno 40 917 potratů, to znamená, že na tisíc žen fertilního věku (15-49 let) připadlo celkem 16,24 potratů. Z toho bylo 10,09 umělých přerušení těhotenství (UPT) a 5,60 samovolných potratů připadajících na 1 000 žen v plodném věku. Zbytek tvořila mimoděložní těhotenství a ostatní potraty.

Souhrnný report